DATA ART!

Data art je moderní umělecký směr vyjadřující smysl života mezi moderními lidskými vymoženostmi od elektroniky po bílé zboží a vše co souvisí s daty.

 

 

WIKIPEDIA: Umění (od „uměti“, řecky τέχνη/techné jako řemeslná technika) je součást lidské kultury, v širokém slova smyslu užitečná dovednost, kterou neovládá každý a které je případně třeba se naučit. Od renesance se však nejčastěji užívá v užším smyslu “krásných umění“, kde se klade důraz na tvořivost, originalitu a individualitu umělce. Z hlediska individuálního je základním kritériem umění (umělecké hodnoty) jeho estetický účinek. Estetický účinek je však závislý na dosavadní osobní zkušenosti a je tedy individuální. Z tohoto hlediska není možné požadovat, aby ostatní považovali za umění totéž, co my sami.